Sint – Aloysiusscouts

Het uniform

Zo moet het!

kentekens

ScoutsWanneer we het internationale scoutskenteken ontleden, merken we dat het opgebouwd is uit verschillende onderdelen.Je kan er een lelie in zien, het symbool voor de trouw en de ridderlijkheid. Er valt een kompasnaald in te herkennen die de juiste richting aanwijst welke scouts steeds moeten uitgaan. De twee sterren stellen de tien punten van de (allereerste) scoutswet voor, deze zijn : eervol, trouw, helpvol, goedgezind, hoffelijk, vriendelijk, gehoorzaam, opgewekt, spaarzaam en zuiver. Het geheel wordt omringd door een geknoopte koord die de eenheid en de broederlijkheid symboliseert.

Guidm1Het teken van de wereldgidsenbeweging en ook van de gidsen in VVKSM stelt een klaverblad voor als teken van de eerlijkheid. Je kan er ook een vlam in zien, als symbool van de vriendschap. verder zie je er ook de twee sterren en het kompasnaald in terug.

 

vvksAls katholieke beweging verbindt VVKSM de spiespunt met het Sint-Joris-kruis, teken van de patroonheilige van scouting. Het internationale scoutskenteken staat op de linkermouw, in het midden van de bovenarm.

 

 

vvkmHet klaverblad van VVKSM wordt voorgesteld op een kruis, teken van Jezus Christus. Het internationale gidsenkenteken staat op de linkermouw, in het midden van de bovenarm.

 

 

vlleeuwDit kenteken hoeft geen uitleg.De Vlaamse leeuw komt op de linkermouw.

 

 

 

belofteHet beloftekenteken krijgt men wanneer men bij de jonggivers of givers zijn belofte heeft gedaan.Dit embleem komt op de linkerborstzak