Sint – Aloysiusscouts

Belangrijke documenten

Op deze pagina vind je volgende belangrijke documenten:

Fiscaal attesten

Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingsbrief van het volgende jaar inbrengen.
Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar.

Gelieve onderaan het juiste document te downloaden en de velden: 2, 3, en 4 in te vullen. Tijdens het inladen van de bagage op maandag 1 juli 2019 mag je deze documenten afgeven aan de leiding. Op het einde van het kamp worden deze documenten ingevuld en ondertekend terug bezorgd. Heb je de documenten sneller nodig, dan mag je deze altijd in gesloten envelop in onze brievenbus droppen te Schuttershof 2C, 2440 Geel.

Fiscaal attest 2017
Fiscaal attest 2018

Aanvraag tot terugbetaling mutualiteit

Elk jaar kan je via het ziekenfonds een deel van het kamp- en lidgeld recupereren. U kan dit formulier zelf aanvragen bij uw mutualiteit, indien die de mogelijkheid tot terugbetaling voorziet. Om een stempel en handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie te kunnen verkrijgen, kan u steeds terecht bij de leiding.

Individuele steekkaart (medische fiche)

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven. Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.

Individuele steekkaart