Sint – Aloysiusscouts

Inschrijven

Je mag bij ons op de scouts drie keer gratis komen proberen, daarna vragen we om in te schrijven!

Vanaf dit jaar werken we met een nieuw inschrijvingssysteem! De deadline hiervoor was 30 september. Wil je toch nog graag bij onze scouts komen? Stuur dan een mailtje naar vga@st-aloysiusscouts.be


Klik hier om in te schrijven!

Vanwege verschillende factoren, zoals inflatie, indexering en stijgende kosten, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen besloten het lidgeld te verhogen. Daarom zal ook ons lidgeld stijgen naar €47. Hierin zit de verzekering, het inschrijvingsgeld bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en werkingsgeld voor de activiteiten. Wij hanteren geen verminderde tarieven voor meerdere kinderen van één gezin, simpelweg omdat onze bijdrage per lid aan S&GV deze 47 euro praktisch dekt.

We begrijpen dat deze maatregel het voor sommige gezinnen moeilijker kan maken om deel te nemen aan onze scoutsactiviteiten. Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom willen we je informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij kampen, weekends, uniformen en ander ‘scoutsmateriaal’. Kom je in aanmerking of heb je vragen? Mail naar groepsleiding@st-aloysiusscouts.be of spreek de leiding aan.

Buiten ‘Scouting op Maat’ zijn er nog enkele manieren om een deel van het lidgeld terug te krijgen:

  • Via sommige mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen voor lidgeld en kampen. Informeer hiervoor bij je eigen mutualiteit.
  • Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je de kosten voor de deelname aan scoutsactiviteiten inbrengen op de belastingbrief van het volgende jaar. Hiervoor vult de leiding het fiscaal attest in.

Moesten er vragen of problemen zijn in verband met de inschrijving of wens je gebruik te maken van scouting op maat? Stuur dan een mailtje naar vga@st-aloysiusscouts.be