Sint – Aloysiusscouts

Inschrijvingsgeld en terugbetaling

Op de scouts mag je 3 keer komen proberen, nadien vragen we om uw zoon/dochter in te schrijven zodat ze in orde is met de verzekering.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 47. Wij hanteren geen verminderde tarieven voor meerdere kinderen van één gezin, omdat wij van het lidgeld € 42,5 doorstorten aan Scouts & Gidsen Vlaanderen voor de verzekering en dagelijkse werking.
Wij begrijpen dat september een dure maand is en dat het dus niet altijd even evident is om dit bedrag onmiddellijk te betalen. Indien dit het geval is, kan u steeds contact opnemen met de groepsleiding en dan zoeken wij samen met u discreet naar een gepaste oplossing.

scouting op maat

Omdat we willen dat iedereen naar de scouts kan komen, maken wij gebruik van Scouting op maat. Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus iedereen is welkom. Moest je hier gebruik van willen maken mag je mailen naar groepsleiding@st-aloysiusscouts.be.

Meer info kan je terugvinden op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen!

Terugbetaling ziekenfonds

Elk jaar kan je via het ziekenfonds een deel van het lid- en/of het kampgeld terugvorderen. 

Om van een tegemoetkoming te genieten, dient u een aanvraagformulier in te vullen, door iemand van de leiding laten handtekenen en weer aan uw mutualiteit bezorgen (eventueel voorzien van een kleefzegel en een deelname- of betalingsbewijs). Dit formulier kan u opvragen op de website van uw ziekenfonds en voor/ na de activiteit aan de leiding geven.